Kategórie
Články

Začiatok šk. roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia,

prihováram sa vám na začiatku školského roku 2020/2021 touto netradičnou formou. Máme za sebou všetci veľmi náročné obdobie, ktoré nás mnohému naučilo, v mnohom nás obmedzilo a prinieslo veľa nového – nečakaného, nepozaného.

Chcem vás poprosiť, o čo najväčšiu dávku trpezlivosti v tomto pre nás všetkých náročnom období. Spoločnými silami všetko určite zvládneme a deťom tak uľahčíme vstup do materskej školy. Veľmi nás mrzí, že táto neštandardná situácia neumožní deťom priniesť so sebou do MŠ žiadneho „domáceho mojkáčika“, ktorý by mu spríjemnil pobyt v MŠ, ale verím, že po správnom vysvetlení rizík a nebezpečenstiev to deti zvládnu aj bez nich.

Touto cestou vás chcem poprosiť o dodržiavanie hygienických opatrení ako je nosenie rúška, dodržiavanie dostatočných odstupov a častá dezinfekcia rúk. Deti v materskej škole nebudú musieť nosiť rúška, avšak ak ich budú mať, budú viac chrániť seba pred prípadnou infekciou, či prípadným rozširovaním chorôb.

Pri vypĺňaní všetkých dokumentov a najmä vyhlásení o zdravotnom stave ste povinní uvádzať pravdivé informácie. Uvedomte si, že aj my sme ľudia a aj nám hrozí rovnaké riziko nákazy. Ak ostaneme doma MY – učitelia či ostatný personál, nebudeme schopní zabezpečiť prevádzku materskej školy a táto bude musieť byť prerušená. Buďme k sebe navzájom ohľaduplní.

Prevádzka MŠ v čase od 2.9.-14.9.2020

7:00 -16:00

Budova bude sprístupnená rodičom v čase od 7:00 – 8:00 hod (nenechajte svoj príchod na poslednú chvíľu vzhľadom k tomu, že v šatni sa môžu zdržiavať najviac traja rodičia a tri deti) , v čase obeda: 11:45- 13:10 hod, popoludní 14:45 – 16:00 hod. V prípade priaznivého počasia budú deti popoludní na školskom dvore.

Vstup do budovy je umožnený 1 rodič  – 1 dieťa, rodič je povinný mať prekryté dýchacie cesty rúškom.

Podľa možností si zabezpečte jednorázové návleky na obuv.

Pokyny pre rodičov/zákonných zástupcov detí navštevujúcich v šk.r.2020/2021             MŠ Ševčenkova 35

  1. Pokyny pre rodičov detí, ktoré už v predchádzajúcom školskom roku navštevovali materskú školu.
  1. Dokumentácia

Tlačivá sú na www.mssevcenkova.sk v časti  TLAČIVÁ

– Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021

– Zápisný lístok stravníka v MŠ Ševčenkova

V prípade diétneho stavovania: žiadosť o diétne stravovanie

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 

– nahlásiť zmenu kontaktných údajov a poisťovní

  • Platby

Pridelený variabilný symbol dieťaťa ostáva v platnosti VS: 9127….

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ uhradiť v zmysle platného VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 7/2019 (v termíne od 1.9. do 10.9.2020).

Od 1.7.2020 všetky materské školy patria pod MČ Bratislava-Petržalka. Stredisko služieb školám a školským zariadenia už nespracúva evidenciu poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ. Preto je potrebné u detí u ktorých nastala zmena (mimo predškolákov) opätovne podať Súhlas so spracúvaním a overením osobných údajov pre MČ Bratislava-Petržalka.

Do 15.9.2020 treba podať Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku.

Pokyny ku realizácii platieb na školské stravovanie sú uvedené v zápisnom lístku pre konkrétne dieťa.

  • Osobné veci

– rúško 2 ks

– náhradné oblečenie (podpísané)

– prezuvky (pevná obuv, nie šlapky, kroksy)

– pyžamo

– cvičebný úbor vo vrecku (predškoláci)

– tašku na prenášanie osobných vecí.

  • Pokyny pre rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2020/2021
  1. Dokumentácia

Tlačivá sú na www.mssevcenkova.sk v časti  TLAČIVÁ

– Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021

– Zápisný lístok stravníka v MŠ Ševčenkova

V prípade diétneho stavovania: žiadosť o diétne stravovanie

– Súhlas so spracovaním osobných údajov

– Osobné údaje do RIS

Preukaz poistenca (fotokópia)

– Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 

2. Platby

Pridelený variabilný symbol dieťaťa v tvare VS: 9127…. vám odovzdá triedna učiteľka

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je potrebné uhradiť v zmysle platného VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 7/2019 v termíne od 1.9. do 10.9.2020. K tomu je potrebné  (mimo predškolákov) podať prostredníctvo materskej školy v zalepenej obálke, alebo priamo na oddelenie školstva MČ Bratislava-Petržalka Súhlas so spracúvaním a overením osobných údajov. Do 15.9.2020 treba podať Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku.

Pokyny ku realizácii platieb na školské stravovanie sú uvedené v zápisnom lístku pre konkrétne dieťa.

3. Osobné veci

– rúško 2 ks

– náhradné oblečenie (podpísané)

– prezuvky (pevná obuv, nie šlapky, kroksy)

– pyžamo

– cvičebný úbor vo vrecku (predškoláci)

– tašku na prenášanie osobných vecí.