Kategórie
Rodičovské združenie

Uchádzame sa o Vaše dve percentá

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia vopred veľmi pekne ďakujem za 2 % z vašich daní za kalendárny rok 2018. Využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2018, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam.

Rodičovské združenie pri Materskej škole Ševčenkova 35 disponuje a hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré pochádzajú iba z darovaných 2 % a členských príspevkov.

Finančné prostriedky sú využívané výlučne na bežné prevádzkové výdavky a taktiež na zveľaďovanie prostredia škôlky:

  • projekt obnovy interiéru a exteriéru škôlky
  • divadlá, kultúrne predstavenia, výlety
  • hračky, vianočné darčeky
  • pranie
  • čistiace potreby (toaletný papier, mydlo, hygienické potreby …)
  • poistenie detí

 

Figurujeme v zozname registrovaných prijímateľov 2%, pretože aj tento rok sa naše rodičovské združenie uchádza o vašu finančnú podporu pre realizáciu významných projektov a zlepšenie podmienok v škôlke.

Aby ste nám mohli darovať 2%, je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré Vám ochotne poskytnú učiteľky v triedach, resp. si ho môžete stiahnuť z nasej stránky www.mssevcenkova.sk, alebo na Facebooku.

Termín podávania daňových priznaní fyzických a právnických osôb za minulý rok je 1. apríla 2019.

Na záver vám vopred ďakujem za každé darované Euro, ktoré určite nevyjde nadarmo, pretože ho investujete do svojich detí.

 

Ing. Miroslav Buday

predseda Výkonného výboru Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35

Pridaj komentár