Kategórie
Rodičovské združenie

Uchádzame sa o Vaše dve percentá aj v roku 2017

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2015, ktorých výška dosiahla takmer 3 842 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2016, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam.

Rodičovské združenie pri Materskej škole Ševčenkova 35 disponuje a hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré pochádzajú iba z darovaných 2 % a členských príspevkov (aktuálna výška rodičovského príspevku je 50 Eur na 1 dieťa a 1 polrok školskej dochádzky).

Finančné prostriedky sú využívané výlučne na bežné prevádzkové výdavky a taktiež na zveľaďovanie prostredia škôlky:

  • poskytnuté prostriedky, 2 percentá za rok 2016, budú použité na nákup nových šatníkových skriniek
  • projekt obnovy interiéru škôlky
  • hračky, vianočné darčeky
  • divadlá, kultúrne predstavenia
  • pranie
  • čistiace potreby (toaletný papier, mydlo …)
  • poistenie detí
  • doprava na výlety

Figurujeme v zozname registrovaných príjimateľov 2%, pretože aj tento rok sa naše rodičovské združenie uchádza o vašu finančnú podporu pre realizáciu významných projektov a zlepšenie podmienok v škôlke.

Ak nám chcete venovať dve percentá z vašich daní, budete potrebovať vyplniť nasledovný formuláre:

Údaje o príjimateľovi
IČO/SID: 31814484
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole Ševčenkova 35
Ulica: Ševčenkova
Súpisné/orientačné číslo: 1139/35
PSČ: 851 01
Obec: Bratislava

Termín podávania daňových priznaní fyzických a právnických osôb za minulý rok je 31. marec 2016. Opäť existuje možnosť písomne požiadať príslušný daňový úrad, že si termín pre podanie priznania odkladáte o tri resp. šesť mesiacov.

Na záver vám vopred ďakujem za každé darované Euro, ktoré určite nevyjde nadarmo, pretože ho investujete do svojich detí.

Ing. Miroslav Gendeš, predseda Výkonného výboru Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35

Pridaj komentár