Kategórie
Materská škola

Som doma a nezaháľam

Milé deti a rodičia, 

pripravili sme zábavné nápady, úlohy a hry, ktoré vám pomôžu pripraviť sa do školy

Jazyk a komunikácia
Maľované čítanie: Deti sa oboznamujú s písaným textom, oboznamujú sa s pravidlom „čítame zľava doprava“. Učia sa chápať začiatok a koniec vety.

Na aké písmeno sa začína? – aktivita pre predškolákov na fonematické uvedomovanie si písmen na začiatku slova (dôležité pri budúcom písaní diktátov)

Škaredé káčatko – zabavte sa s príbehom, v ktorom deti  budete viesť k sústredenému počúvaniu textu, ale aj k samostatnému rečovému prejavu bez ostychu, strachu a citovému zaangažovaniu sa do role hlavnej postavy.

Matematika a práca s informáciami
Počet a číslica – počítaním predmetov a priraďovaním číslic k počtu predmetov si dieťa rozvíja základné matematické úkony. Pre zábavnejšie formy, môžete deťom skryť ľubovoľné množstvo predmetov pod deku a hmatom budú počítať, koľko ste ich tam schovali, rozvíjajú si aj schopnosť sústrediť sa na veci, ktoré nevidia. Ďalšou alternatívou počítania v postupnosti je počítanie vytlieskaných slabík rôznych slov, nielen si deti rozvíjajú schopnosť sústrediť sa na počet ale rovnako deliť slová na slabiky, čo im pomáha rozvíjať v budúcnosti čítanie, písanie (delenie slov).

Uvedomenie si postupnosti – deti si rozvíjajú logické myslenie. Pre zmenu môžete deťom pripraviť Nachystajte si iba množstvo lego kociek a na papier rôzne kombinácie farieb v tvare veže. Deti budú musieť jednotlivé vežičky stavať presne podľa zadania na obrázku.

Človek a príroda
Jarné kvietky – deti sa učia vnímať rôznorodosť rastlinnej ríše, pozorujú spoločné a rozdielne znaky rastlín, spoznávajú prvé jarné kvety, môžete sa porozprávať o liečivých účinkoch niektorých rastlín

Zvieratká a ich mláďatká – deti spoznávajú rôzne domáce zvieratá, pomenúvajú ich a upevňujú si názvoslovie mláďat domácich zvierat. Porozprávajte sa, akým druhom potravy sa živia a akým spôsobom sa pohybujú.

Umenie a kultúra
Pri spievaní piesne alebo recitovaní riekanky môžete použiť rôzne „domáce hudobné“ nástroje (varešky, pokrievky, hrnce….) na uvedomenie si  rytmu.

Pri výtvarných a pracovných aktivitách si deti rozvíjajú fantáziu, manuálnu zručnosť, jemnú motoriku. Doprajte im čas aj na experimentovanie s materiálmi a farbami.

Zdravie a pohyb
Na pobyte vonku, počas prechádzok, upriamiť pozornosť dieťaťa na zmeny v počasí, zmeny v prírode, kvitnúce kvety, stromy, výskyt chrobáčikov, spev vtákov…

Dieťa si rozvíja pozorovacie schopnosti a je vedené k vnímaniu zmien v prírode. Pri aktivitách na doma sa najmä zabavte, objavte v sebe

Grafomotorika
Zahŕňa v sebe nie len prácu rúk, ale aj správne sedenie pri písaní – kreslení, správny úchop grafického materiálu a postavenie ruky pri písaní.

Rozdiely

Hra – Čo všetko už viem

Pridaj komentár