0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

 

Zoznamy detí s rozdelením do tried sú zverejnené na budove MS, na webovej stránke nebudú zverejné z dôvodu ochrany osobných údajov.

You must be logged in to leave a reply.

WordPress Video Lightbox