0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Nové piktogramy tried MŠ Ševčenkova 35

Pavilón A prízemie:

  • Myšky – Triedne učiteľky:  Soňa Hadidová, Jana Smrtičová
  • Kuriatka – Triedne učiteľky: Ľubica Foltýnová, Mgr. Zuzana Bendíková

Pavilón A poschodie:

  • Včielky – Triedne učiteľky: Jana Gašparíková, Beáta Sucháňová
  • Ježkovia – Triedne učiteľky: Bc. Anna Hanulay, Eva Velšmídová,
  • Lienky – Triedne učiteľky:  Mgr. Denisa Štefanková, Alžbeta Ahmed

Pavilón B prízemie:

  • Mačiatka – Triedne učiteľky: Miriam Ihnátová, Mgr. Eva Czére (poverená zastupovaním riaditeľky)
  • Veveričky – Triedne učiteľky: Mgr. Katarína Majdišová (riaditeľka), Katarína Ligačová

Pavilón B poschodie:

  • Žabky – Triedne učiteľky: Mária Kovácsová, Marta Svobodová

 

Menný zoznam detí do tried je zverejnený na budove MS, na webovej stranke nebude zverejný z dôvodu ochrany osobných údajov.

Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás vytvorili orientačný plán areálu škôlky a rozmiestnenia tried v budove.