Triedy v školskom roku 2019 – 2020

Nové piktogramy tried MŠ Ševčenkova 35

Pavilón A prízemie:

  • Myšky – Triedne učiteľky:  Soňa Hadidová, Jana Smrtičová
  • Kuriatka – Triedne učiteľky: Beáta Sucháňová, Miriam Drážovská

Pavilón A poschodie:

  • Včielky – Triedne učiteľky: Jana Gašparíková, Gabriela Sládeková
  • Ježkovia – Triedne učiteľky: Bc. Anna Hanulay, Eva Velšmídová
  • Lienky – Triedne učiteľky:  Alžbeta Ahmed, Andrea Mrázová

Pavilón B prízemie:

  • Mačiatka – Triedne učiteľky: Miriam Ihnátová, Tatiana Šumská
  • Veveričky – Triedne učiteľky: Mgr. Katarína Majdišová (riaditeľka), Katarína Ligačová

Pavilón B poschodie:

  • Žabky – Triedne učiteľky: Mária Kovácsová, Marta Svobodová

 

Menný zoznam detí do tried je zverejnený na budove MŠ, na webovej stránke nebude zverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov.

Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás vytvorili orientačný plán areálu škôlky a rozmiestnenia tried v budove.