Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2018-2019

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

 

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- /polrok/ zaslali na číslo účtu do 15.10.2018:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa. (nie rodiča)

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Prosíme tých rodičov, ktorí môžu, aby uhradili do 15. októbra sumu za celý školský rok (100 eur).
Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2019 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2018.

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

 

Ďakujeme

 

Pridaj komentár