Výkonný výbor Rodičovského združenia pri materskej škole v školskom roku 2019/2020

Predseda: 
Ing. Miroslav Buday

úlohy vo výbore: organizačné zabezpečenie chodu združenia
dieťa v triede: Myšky
pracovná pozícia: SZČO – doprava a špedícia

 

Podpredsedníčka:
Mgr. Ing. Katka Podstrelencova

Úlohy vo výbore: projektový koordinátor
Dieťa v triede: Myšky
Pracovná pozícia: IT Technical Specialist

 

Člen:
Martin Sýkora

Dieťa v triede: Kuriatka, Ježkovia
úlohy vo výbore: IT podpora, administrátor FB stránky

 

Členka:
Ing. Marianna Markovičová


Dieťa v triede: Lienky
úlohy vo výbore: Pokladníčka

Členka:
Mgr. Valentína Klamová


Dieťa v triede: Myšky a lienky
Záľuby: rodina, zvieratá, príroda a pečenie

Člen:
Ján Bruncko
Dieťa v triede: Veveričky

Členka:
Zuzana Galová

Dieťa v triede: Ježkovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše pripomienky a návrhy pre výkonný výbor posielajte prosím na rz@mssevcenkova.sk.