0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Predseda Rady školy:

  • Mgr. Lýdia ORELOVÁ (za rodičov)

Členovia Rady školy:

  • Lukáš Moťovský (za rodičov)
  • Marta Svobodová a Eva Velšmídová (za pg. zamestnancov)
  • Renáta Fekete (za nepedag. zamestnanecov)
  • JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD. a Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá (za zriaďovateľa).