Kategórie
Materská škola

Privítanie v novom školskom roku 2013 – 2014

Milé deti,

po letných prázdninách vás srdečne vítame v našej materskej škole a želáme vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku 2013 – 2014.

Máme tu september a ti starší prichádzajú do škôlky medzi svojich spolužiakov s množstvom dovolenkových zážitkov. Do našich tried nastupujú prvýkrát aj tí mladší a triedne panie učiteľky ako ich „školské mamičky“ ich s láskou a trpezlivosťou zoznámia so všetkým, čo potrebujú k životu.

Budeme veľmi šťastní, keď sa v našej materskej škole budete cítiť ako doma, vytvoríte si kamarátstva, naučíte sa novým zručnostiam a bude vám chutiť to, čo vám navaríme.

Výchova dieťaťa v zdravom prostredí je pre nás životným poslaním. Sme pripravení si vypočuť každý problém. bôl aj strach. Poteší nás dobrý nápad, úsmev a konštruktívna spätná väzba.

S láskou vás pozdravujeme,

pani riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, triedne učiteľky, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upratovačky, školníčka a výkonný výbor rodičovského združenia

Pridaj komentár