0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Na záver školského roka 2017/2018 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať rodičom za ich pomoc pre našu škôlku.

O pár dní tu máme koniec školského roku roka 2017/2018 a my by sme chceli poďakovať všetkým
rodičom, ktorí pomohli nasej škôlke materiálne alebo vlastnoručnou pracou. Ďakujeme všetkým
maminkám a oteckom, ktorí v rámci dobrovoľníckych aktivít pomohli zlepšiť prostredie v jednotlivých
triedach. Veríme, že týmito aktivitami budú inšpiráciou pre ďalších rodičov, aby sme mohli spoločne
ďalej skvalitňovať našim deťom každodenný pobyt v škôlke.
Prajeme Vám pekne leto a vidíme sa v septembri.

 

Riaditeľka, celý pedagogický a nepedagogický kolektív  a členovia Rodičovského združenia pri MŠ Ševcenkova 35.

 

 

You must be logged in to leave a reply.