Kategórie
Rodičovské združenie

Po výmene šatníkových skriniek

Spokojný škôlkár s novými šatníkovými skrinkami, foto: Miroslav GendešUrčite ste si už viacerí všimli, že za ostatné dni, interiér našej škôlky znova o čosi viac opeknel. Hneď na začiatku je na mieste poďakovať rodičom a darcom 2% z daní, nakoľko bez týchto prostriedkov by naše deti i naďalej používali svoje staré šatníkové skrinky.

Výmena skriniek sa plánovala už viacero rokov, no stále bolo potrebné riešiť a financovať iné projekty (exteriér – hracie prvky, terasy). Ďalším faktorom boli celkové náklady na výmenu skriniek, ktoré sa vyšplhali na 11 500 eur. Bez darov 2% z daní, by sa táto suma sporila oveľa dlhšie.

Staré šatníkové skrinky v šatni Ježkovia, foto: Miroslav Gendeš

Preto je na mieste sa ešte raz touto formou poďakovať darcom a nabádať k ďalšiemu darovaniu, nakoľko takýchto nákladných projektov máme v Rodičovskom združení naplánovaných viacero (napr. výmena postieľok, nové hracie prvky na ihrisku).

Práca na výmene šatníkových skriniek, foto: Miroslav Gendeš

Pevne verím, že sa skrinky páčia deťom, rodičom a učiteľkám. Výberové konanie nebolo jednoduché a snažili sme sa zohľadniť čo najviac podnetov či pripomienok.

Nové šatníkové skrinky v šatni Ježkovia, foto: Miroslav Gendeš

Novým skrinkám prajem dlhú životnosť a poslušné deti, ktoré ich nebudú ničiť.

Miroslav Gendeš, predseda Výkonného výboru Rodičovského združenia

Pridaj komentár