Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia,od 1.2.2021 dochádza k zmene v prevádzke materských škôl v súvislosti s mimoriadnym prerušením vyučovania bude v prevádzke MŠ Bzovícka len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti obochzákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 27.1.2021 do 14:00 hod.Naďalej pozorne sledujte informácie. O všetkých zmenách vás budeme informovať.

Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ

Milí rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou  sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 25. 1. 2021 do 29.1.2021.Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bude v prevádzka iná MŠ a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu, oznámte túto skutočnosť riaditeľke materskej školy do 20.1.2020 do 13:00 hod mailom mssevcenkova35@gmail.com.

Kategórie
Články

Oznam o prerušení prevádzky

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810
s účinnosťou sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje
vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.
V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 18. 1. 2021 do 22.1.2021.
Od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ
Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch
zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že pracujete v kritickej infraštruktúre alebo povaha vašej práce neumožňuje vykonávať ju z domu (obaja zákonní zástupcovia) a potrebujete vaše dieťa umiestniť  v MŠ Iľjušinova v období 18.1.- 22.1. 2021 oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 13.1.2021 do 13:00 hod.

Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou  sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu, oznámte túto skutočnosť riaditeľke materskej školy do 8.1.2020 do 10:00 hod mailom mssevcenkova35@gmail.com.

Kategórie
Články

Oznam o zmene výšky poplatkov

Vážení rodičia,

v zmysle VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku za materskú školu sa poplatky za materskú školu počnúc mesiacom január 2021 menia na 40€/mesiac za každé dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt, ktoré navštevuje materskú školu okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prosíme vás, aby ste si túto zmenenú výšku platby nastavili už za mesiac január 2021.

Kategórie
Články

Poplatok za december

Z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ sa upravuje poplatok za december 2020:

–            30€  sa znižuje  na    24,28€

–          100€  sa znižuje  na    80,95€

Kategórie
Články

Prerušenie prevádzky

V čase vianočných prázdnin

21.12.2020 – 08.01.2021

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Opäť sa stretneme 11.01.2021.

Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2020-2021

Pripomíname rodičom, ktorí tak ešte neurobili , aby uhradili príspevok na Rodičovské združenie.

Kategórie
Články

Príde Mikuláš

Milé deti, v stredu 9.12.2020 o 9:00 hod do našej materskej školy príde Mikuláš. Pripravte si srdiečka, pesničky a básničky, aby sme ho mohli v našich triedach privítať.