Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2018 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2017.

More »


Milé deti, dňa 13.2.2018 sa bude konať v škôlke Karneval!!!

More »

V mesiaci január sme si pre deti pripravili podujatie:

More »

Termíny testov školskej zrelosti u detí – predškolákov.

More »

Od 27.11. – 4.12. 2017 sa uskutočnil kurz korčuľovania pre predškolákov. Na zimnom štadióne HC Petržalka v Ovsišti.

More »

Milí rodičia, deti a priatelia škôlky, srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do našej škôlky.

More »

V mesiaci december sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mestskej časti Bratislava-Petržalka, dovoľujem si touto cestou dať Vám na vedomie informáciu ohľadom organizačného zabezpečenia materských škôl v čase vianočných prázdnin 
od 27.12.2017  do 05.01.2018 

More »

 

More »

 

More »

WordPress Video Lightbox