Od 27.11. – 4.12. 2017 sa uskutočnil kurz korčuľovania pre predškolákov. Na zimnom štadióne HC Petržalka v Ovsišti.

More »

Milí rodičia, deti a priatelia škôlky, srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do našej škôlky.

More »

V mesiaci december sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mestskej časti Bratislava-Petržalka, dovoľujem si touto cestou dať Vám na vedomie informáciu ohľadom organizačného zabezpečenia materských škôl v čase vianočných prázdnin 
od 27.12.2017  do 05.01.2018 

More »

 

More »

 

More »

V mesiaci november sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Dňa 13.9.2017 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia odhlasovali rodičovský príspevok.

More »

V mesiaci okóber sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Ilustračný obrázok, foto: Miloslav OfúkanýDovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2017 o 16:00 v priestoroch spoločenskej miestnosti.

More »

WordPress Video Lightbox