Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia vopred veľmi pekne ďakujem za 2 % z vašich daní za kalendárny rok 2018. Využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2018, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam. More »

Termíny pre dalšie kolo cvičenia Zdravé nôžky a chrbátik

More »

V mesiaci február sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

V mesiaci január sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

More »

Korekcia termínu besiedky

More »

Dalšie kolo cvičenia Zdravé nôžky a chrbátik

More »

V mesiaci december sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Vystúpenie PACI PAC

More »

Naši plavci

More »