Kategórie
Materská škola

Nový mesačný poplatok za dochádzku dieťaťa v školskom roku 2013 – 2014

Vážení rodičia,

pre školský rok 2013 – 2014 sa zvyšuje mesačný poplatok za dochádzku dieťaťa do materskej školy na sumu 13,60 Eur.

Pokiaľ robíte úhradu prostredníctvom internetbankingu, nastavte si platbu v prospech účtu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava  (9401058001/5600, VS: 1127) z pôvodnej výšky 13,40 na 13,60 Eur.

Prosíme, aby ste doklad o zaplatení škôlky doručovali triednym učiteľkám do 10. dňa v danom mesiaci.

Dieťa v predškolskom veku (nasledujúci školský rok nastupuje do základnej školy) je oslobodené od mesačného poplatok za dochádzku do materskej školy.

Pridaj komentár