Verejné obstarávanie v podmienkach materskej školy

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Zadávanie zákaziek Materskou školou Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava je zverejňované na webstránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka www.strediskoskole.sk v sekcii Verejné obstarávanie.