0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Bača  Jakub
Csízi  Lukáš
Čičman  Alexej
Donovalová  Nina
Fekete Michal
Hajtún Martin
Haluska  Lukáš
Halusková  Amélia
Husár  Jakub
Karácsonyová Nikola
Kokošková Nina Sandra
Kordošová Liana
Kučera Teodor
Lučeničová Ľubica
Nielsen  Lana-Barbara
Nováková  Sofia
Paršová  Karin
Plentová  Natália
Poláková  Barbora
Reľovský Matej
Rothová Margaréta
Soboličová  Miriam
Staroň  Matúš
Stifter  Tomáš
Šimo  Alex

Triedne učiteľky: Jana Gašparíková, Beáta Sucháňová

WordPress Video Lightbox