0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Názov krúžku: Divadelný
Deň/dni a čas činnosti krúžku: každý štvrtok
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: … Janka Bartošová (VŠMU)

Názov krúžku: Prírodovedný
Deň/dni a čas činnosti krúžku:párna streda
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: Alžbeta Ahmed

Názov krúžku: Výtvarný
Deň/dni a čas činnosti krúžku: nepárny utorok
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: Jana Gašparíková

Názov krúžku: Športový
Deň/dni a čas činnosti krúžku: párny pondelok
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: Bc. Anna Hanulay, Mgr. Zuzana Michaleková