0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Práce detí z výtvarného krúžku v Materskej škole Ševčenkova 35 Bratislava

Názov krúžku: Anglický jazyk
Deň/dni a čas činnosti krúžku: …
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: … pracovník firmy EDESTA

Názov krúžku: Prírodovedný
Deň/dni a čas činnosti krúžku: …
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: Alžbeta Ahmed

Názov krúžku: Výtvarný
Deň/dni a čas činnosti krúžku: …
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: Jana Gašparíková

Názov krúžku: Športový
Deň/dni a čas činnosti krúžku: …
Počet detí v krúžku: …
Meno a priezvisko vedúceho krúžku: Bc. Anna Hanulay, Mgr. Zuzana Michaleková

WordPress Video Lightbox