Školský poriadok Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom roku 2019/2020