0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

DENNÝ PROGRAM V ŠK. ROKU 2018/2019

 • 06:30 – 08:00 príchod dieťaťa do materskej školy
 • 11:30 – 13:00 cez obed
 • 14:30 – 17:00 odchod dieťaťa domov

Ak dieťa náhle ochorie, nepríde do materskej školy alebo mešká je potrebné do 08:00 zatelefonovať na 02/63826877, aby boli triedne učiteľky informované ako prvé a vedeli zabezpečiť prípadné odhlásenie dieťaťa zo stravy.

 

Ranný program

 • Hry a hravé činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Metodicko – poradenská činnosť rodičom
 • Pohybové a relaxačné cvičenie
 • Osobná hygiena

Desiata

 • 08:30 – 08:50 Veveričky, Myšky, Lienky
 • 09:00 – 09:15 Mačiatka, Kuriatka, Žabky
 • 09:25 – 09:35 Včielky, Ježkovia

Dopoludňajší program

 • Formy individuálnej, skupinovej, kolektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Pobyt detí vonku
 • Edukačné aktivity
 • Hygiena

Obed

 • 11:10 – 11:35 Veveričky, Myšky, Lienky
 • 11:50 – 12:15 Mačiatka, Kuriatka, Žabky
 • 12:25 – 12:45 Včielky, Ježkovia
 • Hygiena a stomatohygiena

Odpočinok

 • 11:50 – 13:40 Veveričky, Myšky, Lienky
 • 12:30 – 14:10 Mačiatka, Kuriatka, Žabky
 • 12:45 – 14:25 Včielky, Ježkovia

Po odpočinku

 • Individuálna práca s deťmi
 • Edukačné aktivity
 • Krúžková činnosť s najstaršími deťmi

Olovrant

 • 14:00 – 14:25 Veveričky, Myšky, Lienky
 • 14:30 – 14:45 Mačiatka, Kuriatka, Žabky
 • 14:55 – 15:10 Včielky, Ježkovia

Popoludňajší program

 • Hry a hravé činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Metodicko – poradenská činnosť pre rodičov

 

Prevádzka tried od 03.09.2018

 

schádzanie detí v telocvični od 6:30 – 7:00 hod.

 

Kuriatka 6:30 / 7:00 – 16:30. O 16: 30 deti preberá učiteľka ( v telocvični/ školský dvor), ktorá má zatváraciu zmenu.

Myšky 6:30/ 7:00 – 16:30. O 16: 30 deti preberá učiteľka ( v telocvični/ školský dvor), ktorá má zatváraciu zmenu.

Včielky 7:00 – 16:45/17:15.

Lienky 6:30 / 7:00 – 16:00, o 16:00 hod. odovzdávajú deti do triedy Ježkovia.

Ježkovia 7:00 – 16:45/17:15.

Žabky 7:00 -16:45 / 17:15.

Veveričky 7:30 – 16:00. Ráno od 7:00 do 7:30 sú deti v triede Žabky, a popoludní od 16:00 – 16:45 sú deti v triede Žabky.

Mačiatka 7:00- 16:30. O 16: 30 deti preberá učiteľka ( v telocvični/ školský dvor), ktorá má zatváraciu zmenu.

 

Popoludní sa schádzajú deti v telocvični od 16:30 – 17:00 hod.

Prosíme rodičov, aby pri preberaní dieťaťa zo školského dvora oznámili pani učiteľke, že dieťa ide domov.

 

 

Najneskorší odchod z materskej školy je možný o 17:00.

V čase neprítomnosti riaditeľky školy je poverená zastupovaním: Mgr. Eva Czére Rechtoríková.