0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

DENNÝ PROGRAM V ŠK. ROKU 2017/2018

 • 06:30 – 08:00 príchod dieťaťa do materskej školy
 • 11:30 – 13:00 cez obed
 • 14:30 – 17:15 odchod dieťaťa domov

Ak dieťa náhle ochorie, nepríde do materskej školy alebo mešká je potrebné do 08:00 zatelefonovať na 02/63826877, aby boli triedne učiteľky informované ako prvé a vedeli zabezpečiť prípadné odhlásenie dieťaťa zo stravy.

Príchod do materskej školy

 • 06:30 – 07:10 sa všetky deti schádzajú v telocvični.
 • od 07:10 začína prevádzka v triedach Žabky, Myšky, Včielky, Kuriatka a Ježkovia, Mačiatka, Lienky
 • 07:10 – 07:30  preberá učiteľka z triedy Žabky deti z tr. Veveričky.
 • od 07:30 začína prevádzka v triede Veveričky.

Ranný program

 • Hry a hravé činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Metodicko-poradenská činnosť rodičom
 • Pohybové a relaxačné cvičenie
 • Osobná hygiena

Desiata

 • 08:30 – 08:50 Mačiatka, Myšky, Kuriatka
 • 09:00 – 09:15 Lienky, Žabky, Včielky
 • 09:25 – 09:35 Žabky, Ježkovia

Dopoludňajší program

 • Formy individuálnej, skupinovej, kolektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Pobyt detí vonku
 • Edukačné aktivity
 • Hygiena

Obed

 • 11:10 – 11:35 Mačiatka, Myšky, Kuriatka
 • 11:50 – 12:15 Lienky, Včielky, Veveričky
 • 12:25 – 12:45 Žabky, Ježkovia
 • Hygiena a stomatohygiena

Odpočinok

 • 11:50 – 13:40 Mačiatka, Myšky, Kuriatka
 • 12:30 – 14:10 Lienky, Včielky, Veveričky
 • 12:45 – 14:25 Žabky, Ježkovia

Po odpočinku

 • Individuálna práca s deťmi
 • Edukačné aktivity
 • Krúžková činnosť s najstaršími deťmi

Olovrant

 • 14:00 – 14:25 Mačiatka, Myšky, Kuriatka
 • 14:30 – 14:45 Lienky, Včielky, Veveričky
 • 14:55 – 15:10 Žabky, Ježkovia

Popoludňajší program

 • Hry a hravé činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Metodicko-poradenská činnosť pre rodičov

Odchod zo škôlky

 • 14:45 – 16:00 sú deti vo svojich triedach alebo vo dvore
 • O 16,00 hod. končí prevádzka v triedach Kuriatka (deti sa odovzdajú do tr.Ježkovia) a Veveričky (deti sa odovzdajú do tr.Žabky), Mačiatka (deti sa odovzávajú do telocvične) spoločne s tr. Lienky, Myšky (deti sa odovzdajú do tr. Včielky)
 • O 16,30 hod. končí prevádzka v triedach Včielky, potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu.
 • O 16,45 hod. končí prevádzka v triedach Žabky a Ježkovia  potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu.
 • Učiteľka, ktorá má záverečnú zmenu, prichádza do telocvične o 16,25 hod., kde preberá deti od ostatných učiteliek.

Prosíme rodičov, aby pri preberaní dieťaťa zo školského dvora oznámili pani učiteľke, že dieťa ide domov.

Najneskorší odchod z materskej školy je možný o 17:15.

V čase neprítomnosti riaditeľky školy je poverená zastupovaním: Mgr. Eva Czére Rechtoríková.