0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×
 • Sprístupnenie budovy rodičom
  • 06:15 – 08:20 príchod dieťaťa do škôlky
  • 11:45 – 13:00 cez obed
  • 14:45 – 17:15 odchod dieťaťa domov

  Ak dieťa náhle ochorie, nepríde do škôlky alebo mešká je potrebné do 08:15 zatelefonovať na 02/63826877, aby boli triedne učiteľky informované ako prvé a vedeli zabezpečiť prípadné odhlásenie dieťaťa zo stravy.

  Príchod do škôlky

  • 06:15 – 07:10 sa všetky deti schádzajú v telocvični.
  • od 07:10 začína prevádzka v triedach Veveričky, Žabky, Myšky, Včielky, Kuriatka a Ježkovia.
  • 07:10 – 07:30  preberá učiteľka z triedy Veveričky deti z tr. Mačiatka.
  • 07:10 – 08:00 preberá učiteľka z tr. Ježkovia deti z tr. Lienky.
  • od 07:30 začína prevádzka v triede Mačiatka.
  • od 08:00 začína prevádzka v triede Lienky.

  Ranný program

  • Hry a hravé činnosti
  • Edukačné aktivity
  • Metodicko-poradenská činnosť rodičom
  • Pohybové a relaxačné cvičenie
  • Osobná hygiena

  Desiata

  • 08:30 – 08:50 Mačiatka, Včielky, Kuriatka
  • 09:00 – 09:15 Lienky, Žabky, Veveričky
  • 09:25 – 09:35 Myšky, Ježkovia

  Dopoludňajší program

  • Formy individuálnej, skupinovej, kolektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti
  • Pobyt detí vonku
  • Edukačné aktivity
  • Hygiena

  Obed

  • 11:10 – 11:35 Mačiatka, Včielky, Kuriatka
  • 11:50 – 12:15 Lienky, Žabky, Veveričky
  • 12:25 – 12:45 Myšky, Ježkovia
  • Hygiena a stomatohygiena

  Odpočinok

  • 11:50 – 13:40 Mačiatka, Včielky, Kuriatka
  • 12:30 – 14:10 Lienky, Žabky, Veveričky
  • 12:45 – 14:25 Myšky, Ježkovia

  Po odpočinku

  • Individuálna práca s deťmi
  • Edukačné aktivity
  • Krúžková činnosť s najstaršími deťmi

  Olovrant

  • 14:00 – 14:25 Mačiatka, Včielky, Kuriatka
  • 14:30 – 14:45 Lienky, Žabky, Veveričky
  • 14:55 – 15:10 Myšky, Ježkovia

  Popoludňajší program

  • Hry a hravé činnosti
  • Edukačné aktivity
  • Metodicko-poradenská činnosť pre rodičov

  Odchod zo škôlky

  • 14:45 – 16:00 sú deti vo svojich triedach alebo vo dvore
  • O 16,00 hod. končí prevádzka v triedach Včielky (deti sa odovzdajú do tr.Kuriatka) a Mačiatka (deti sa odovzdajú do tr. Veveričky).
  • O 16,30 hod. končí prevádzka v triedach Kuriatka, Lienky a Žabky, potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu.
  • O 16,45 hod. končí prevádzka v triedach Myšky, Ježkovia a Veveričky potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu.
  • Učiteľka, ktorá má záverečnú zmenu, prichádza do telocvične o 16,25 hod., kde preberá deti od ostatných učiteliek.

  Prosíme rodičov, aby pri preberaní dieťaťa zo školského dvora oznámili pani učiteľke, že dieťa ide domov. Najneskorší odchod zo škôlky je možný o 17:15.

WordPress Video Lightbox