0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Strava: desiata, obed, olovrant

Vedúca školskej jedálne: Mária Mackovičová (02/63813148)
Hlavná kuchárka: M. Ihászova

Stránkové hodiny: každý prvý pondelok v mesiaci od 13:00 do 15:00, dohoda možná aj telefonicky na 02/63813148