0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Hľadáme učiteľku do materskej školy.

Požadované vzdelanie:
Stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie – odbor predprimárne vzdelávanie, vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. 
Možnosť ubytovania v stredoškolskom internáte.
 
kontakt: mssevcenkova35@gmail.com, 0911 814 581

You must be logged in to leave a reply.