Fašiangový karneval 15. februára 2012


foto: Miriam Lachkovičová