Návšteva Múzea dopravy Bratislava 9. októbra 2013


foto: Anna Hanulay