Kategórie
Podujatie Rodičovské združenie

Opravíme preliezačky pre našich malých športovcov

Pokazená preliezačka, foto: Miloslav OfúkanýPríďte prosím 04.10.2014 do areálu našej škôlky s celou svojou rodinou a opravíme preliezačky pre našich malých športovcov!

Kategórie
Rodičovské združenie

Prvá plenárna schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2014 – 2015

Rodičia na rozlúčkovej párty triedy Veveričky dňa 5.6.2014, foto: Miloslav OfúkanýV stredu 17. septembra 2014 o 16:15 sa v priestoroch telocvične uskutoční prvá plenárna schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2014 – 2015.

Kategórie
Materská škola Rodičovské združenie

Poďakovanie rodičom za pomoc škôlke

Rodičia na rozlúčkovej párty triedy Veveričky dňa 5.6.2014, foto: Miloslav OfúkanýNa záver školského roka 2013/2014 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať nižšie menovaným rodičom podľa jednotlivých tried za ich pomoc pre našu škôlku. Veríme, že ich príklad inšpiruje ďalšie mamičky a oteckov k dobrovoľným aktivitám, aby sme mohli zlepšovať prostredie a vzťahy, v ktorých vyrastajú naše deti.

Kategórie
Rodičovské združenie

Vymaľované vstupy do školky

Vymaľované vstupy do školky, foto: Miroslav GendešV mene všetkých rodičov a zamestnancov škôlky mi dovoľte úprimne poďakovať pánovi Paterskému, oteckovi malej Sašky z triedy Myšky, za vymaľovanie troch hlavných vstupov do jednotlivých tried počas uplynulého víkendu.

Kategórie
Rodičovské združenie

Veľkonočné želanie

Veľkonočný motívMilí rodičia, prajeme vám krásne veľkonočné sviatky so svojimi deťmi.

Kategórie
Rodičovské združenie

Nové piktogramy tried na vstupných dverách škôlky vítajú deti aj rodičov

Nové piktogramy tried MŠ Ševčenkova 35, autorka: Barborka KukučkováNa stretnutí rodičovského združenia vzišiel návrh, aby naše deti vytvorili nové piktogramy tried – obrázky zvieratiek. Ďakujeme Janke Gašparíkovej, že sa so žiakmi venovala tejto aktivite počas výtvarného krúžku. Blahoželáme Barborke Kukučkovej z triedy Lienky, že je autorkou ôsmych víťazných obrázkov. Nové piktogramy vás od dnešného dňa vítajú na vstupných dverách troch hlavných vchodov do materskej školy.

Kategórie
Rodičovské združenie

Uchádzame sa o Vaše dve percentá aj v tomto roku

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2012, ktorých výška dosiahla takmer 2 990 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2013, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam.

Kategórie
Rodičovské združenie

Oznamovacia povinnosť rodiča o zabezpečovaní starostlivosti o dieťa od 3 do 6 rokov

Ilustračný obrázok rodiča s dieťaťomRodičia resp. oprávnené osoby sú povinné po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o ich dieťa.

Kategórie
Rodičovské združenie

Vianočné želanie

Vianočný motívŽeláme vám pokojné a radostné vianočné sviatky v rodinnom kruhu a v Novom roku 2014 veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Kategórie
Rodičovské združenie

Hľadáme stolára na renováciu hravých prvkov

Hravé prvky na školskom dvoreDovoľujeme si touto cestou obrátiť sa na vás rodičia so žiadosťou, či viete odporučiť niekoho, kto by vykonal stolárske práce – konkrétne renováciu hravých prvkov na školskom dvore.