Milí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2016, ktorých výška dosiahla takmer 4159.7 Eur. More »

Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2018 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2017.

More »

Dňa 13.9.2017 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia odhlasovali rodičovský príspevok.

More »

Ilustračný obrázok, foto: Miloslav OfúkanýDovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2017 o 16:00 v priestoroch spoločenskej miestnosti.

More »

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2015, ktorých výška dosiahla takmer 3 842 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2016, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam. More »

Dňa 13.9.2016 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia takmer jednohlasne odhlasovali zmenu príspevku rodičovskému združeniu.

More »

Ilustračný obrázok, foto: Miloslav OfúkanýDovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2016 o 16:15 v priestoroch spoločenskej miestnosti.

More »

Spokojný škôlkár s novými šatníkovými skrinkami, foto: Miroslav GendešUrčite ste si už viacerí všimli, že za ostatné dni, interiér našej škôlky znova o čosi viac opeknel. Hneď na začiatku je na mieste poďakovať rodičom a darcom 2% z daní, nakoľko bez týchto prostriedkov by naše deti i naďalej používali svoje staré šatníkové skrinky.

More »

Staré šatníkové skrinkyBudúci týždeň sa v celej našej škôlke budú vymieňať šatníkové skrinky za nové, ktoré kúpilo rodičovské združenie za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2014.
More »

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2014, ktorých výška dosiahla takmer 4 219 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2015, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam. More »

WordPress Video Lightbox