Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o významných zmenách na webstránke, ktoré nadobúdaju platnosť k 1.9.2017: More »

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o zmenách na webstránke, ktoré sme vykonali počas prázdnin: More »

Aktívne zapojenie detí do programu divadielka v škôlke, foto: Miriam IhnátováNa webovú stránku sme do pravého stĺpca pod facebook widget (ovládací prvok) umiestnili 12 úsmevných citátov našich škôlkárov pod názvom Táraninky zo škôlky, ktoré spísali pani učiteľky (ďakujeme im) z tried Mačiatka a Lienky.

More »

Dokumenty Materskej školy Ševčenkova 35Na webovej stránke máme publikovaný plán práce, školský poriadok, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, kontakty na lekárov a zoznam náležitostí pri nástupe dieťaťa do škôlky. More »

Vážení rodičia a priatelia,

v dňoch od 28. augusta do 1. septembra 2013 prebieha kompletná rekonštrukcia našej webovej stránky, ktorá sa týka nového dizajnu, štruktúry aj obsahu. More »