0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Veľká vďaka

Dňa 25.4. 2019 sme pokračovali v revitalizácii školského dvora. Nakúpili sme farby a štetce a vymaľovali celý dvor. Pracovali rodičia, starí rodičia, deti a aj pani učiteľky, za čo všetkým patrí nesmierna vďaka. Pripravili sme pieskoviská na osadenie nových drevených obkladov. A stihli sme aj namoriť drevo na domček pre odkladanie hračiek

Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a vytvorili krásne farebné prostredie pre našich škôlkárov.

ĎAKUJEME.

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova

 

You must be logged in to leave a reply.