Boni Fructi, zdroj: Facebook profil spoločnosti Boni Fructi, s.r.o.

V mesiaci september sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o významných zmenách na webstránke, ktoré nadobúdaju platnosť k 1.9.2017: More »

V mesiaci jún sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

V mesiaci máj sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

V mesiaci apríl sú pre deti (predškolákov) zorganizované tieto podujatia:

More »

V mesiaci marec sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

More »

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2015, ktorých výška dosiahla takmer 3 842 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2016, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam. More »

Karneval
Milé deti,

 

dňa 8. februára sa bude konať v škôlke Karneval!!!!!

More »

MedveďV novom roku sa môžu deti tešiť na tieto podujatia:

More »

MikulášV predvianočnom období sa môžu deti tešiť na tieto podujatia:

More »

WordPress Video Lightbox