Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 1.10.2020 do odvolania od 6:30 do 16:30

V prípade, že vaše dieťa nemá problém s nosením rúška odporúčame, aby mali deti rúško počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež, vás žiadame, aby každé dieťa malo v skrinke 2 náhradné rúška.

Kategórie
Články

D Ô L E Ž I T Ý O Z N A M!

Na základe oznámenia rodiča sa v triede JEŽKOVIA vyskytlo pozitívne testované dieťa na Covid-19. V tejto súvislosti na základe nariadenia RÚVZ  je prerušená prevádzka tried JEŽKOVIA a LIENKY od 24.9. do 27.9.2020. Všetky deti z týchto tried musia zostať v povinnej karanténe do 27.9.2020.

Prevádzka ostatných tried v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia zo 16.9.2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ostáva v štandardnej prevádzke – ORANŽOVÝ semafor.

Kategórie
Články

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

dňa 17.9.2020  (štvrtok) sa v Materskej škole, Ševčenkova 35, Bratislava na základe skončenia funkčného obdobia Rady školy uskutočnia riadne voľby členov do Rady školy za zákonných zástupcov. Volebné lístky a hlasovacia urna budú pripravené pri vchodoch do MŠ v čase od 7:00-8:00 hod. Z uchádzačov vyberte 4 kandidátov, zakrúžkujte ich, vyplnený volebný lístok vhoďte do urny a   zapíšte sa do prezenčnej listiny.

Kategórie
Články

Prevádzka materskej školy do 30.09.2020 od 7:00 do 16:00

Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2020-2021

Pripomíname rodičom, že príspevok na Rodičovské združenie treba uhradiť do 15.10.2020