V pondelok 30.9.2019 sa nám podarilo zrealizovať grantový program a položili sme novú „TATAMI “ podlahu do telocvične.

More »

Radi by sme poďakovali členom výboru a ich rodinným príslušníkom, ktorí nám 26.-27.09.2019 pomohli dokončiť domček na hračky na školskom dvore.

More »