Kategórie
Materská škola

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

v zmysle platnej legislatívy je potrebné vykonať doplňujúce voľby do Rady školy za členov Rady školy za zákonných zástupcov.