Vážení rodičia,

v zmysle platnej legislatívy je potrebné vykonať doplňujúce voľby do Rady školy za členov Rady školy za zákonných zástupcov.

More »

11.6. 2019 sa u nás v škôlke konal Deň Rodiny.

More »