Zoznamy detí s rozdelením do tried sú zverejnené na budove MS, na webovej stránke nebudú zverejné z dôvodu ochrany osobných údajov.

Hľadáme učiteľku do materskej školy.

More »

WordPress Video Lightbox