Od 27.11. – 4.12. 2017 sa uskutočnil kurz korčuľovania pre predškolákov. Na zimnom štadióne HC Petržalka v Ovsišti.

More »

Milí rodičia, deti a priatelia škôlky, srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do našej škôlky.

More »